Friday, March 23, 2007

22.-23.märts toimuvad koolituspäevad DigiTiigri ja Projektipauna koolitajatele Sagadis.

Wednesday, February 21, 2007

"KOGU TÕDE TIIGRIHÜPPEST"

Tiigrihüppe idee alguseks võib pidada 1996. aastat, mil tollane Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Toomas Hendrik Ilves ja haridusminister Jaak Aaviksoo algatasid mõttevahetuse, mille kohaselt uus info- ja sidetehnoloogia ei muuda üksnes elukorraldust, vaid ka kogu haridusparadigmat. Sümboliseerimaks kavandatavaid radikaalseid muutusi ja tehnoloogilist hüpet Eestis, sai programm Aasia majandushiidude eeskujul nimeks Tiigrihüpe. Peagi formeerusid programmi põhipunktid ning 21. veebruaril 1996. aastal kuulutas president Lennart Meri pöördumisega riigitelevisioonis Tiigrihüppe projekti ametlikult avatuks. Programmi reaalne tegevus käivitus 1997. aastal, mil alustas tööd Tiigrihüppe Sihtasutus.

Tiigrihüppe programm on Eesti Vabariigi Valitsuse poolt algatatud rahvuslik sihtprogramm, mille peaeesmärgiks on Eesti koolihariduse kvaliteedi tõstmine kaasaegse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamise teel. Neid eesmärke on täidetud kolme rakendatud arengukava kaudu.

Tiigrihüppe Sihtasutuse 10.aastapäevale pühendatud pidulikule vastuvõtule ja Tiigri Tegija auhindade üleandmisele Reval Hotell Olümpia ööklubis Bonny & Clyde 21.veebruaril 2007.


Saturday, November 25, 2006

Täna on laupäev. Mõnedele on puhkapäev, vaid me töötame. Meil on kursused Järve Gümnaasiumis. Kursuslased on tublid.

Wednesday, March 22, 2006

European Schools Conference.

8. - 12. märts. AmsterdamRahvusvaheline kontaktseminar "The E-Magic of Learning and Teaching" Amsterdamis, mis tõlkes kõlaks umbes "Interneti-ime õppimises ja õpetamises".
Kontaktseminarist võttis osa enam kui 100 erinevate koolide ja ülikoolide esindajad erinevatest riigidest. Kõik olid avatud, huvitatud inimesed, valmis koostööks rahvusvaheliste projektide läbiviimisel.
Kontaktseminar oli korraldatud väga kõrgel tasemel, toimus asjalikus ja samal ajal sõbralikus õhkkonnas. Kasutatud ja meile jagatud materjalid olid väga kasulik ja vajalikud. Lektorid olid kõrge professionaalse tasemega, suurte kogemustega, valmis jagama teadmisi ja oskusi, töörühmadesse jagunenud osalejad tutvusid paljude infotehnoloogiliste uudistega inimkommunikatsiooni vallas.Tuesday, March 21, 2006

Saabuski kevad. 20. - 21. märts - mõnusad päevad Veskisillal.